Categorieën
Franeker

FAQ verplaatsing naar 2021

V | Waarom gaat de Night To Light Run van 3 oktober niet door?
A | Vanwege de nog geldende maatregelen van het coronavirus is het op dit moment niet haalbaar 2.000 deelnemers door de binnenstad van Franeker te laten lopen en er geen vergunning wordt verleend.
V | Waarom gaat het Night To Light Festival niet door?
A | Vanwege de nog geldende maatregelen van het coronavirus is het op dit moment niet haalbaar 2.000 bezoekers toe te laten in sporthal De Trije in Franeker. Met deze maatregelen kunnen er maximaal 500 bezoekers terecht in de sporthal.
V | Wat als ik niet kan deelnemen in 2021?
A | Gezien de uitzonderlijke omstandigheden rondom COVID-19 bieden we alle individueel ingeschreven en betalende deelnemers de mogelijkheid om hun startbewijs, afwijkend van onze algemene voorwaarden, zonder extra kosten over te dragen aan een andere deelnemer. Stuur hiervoor begin 2021 een e-mail naar info@nighttolightrun.com.
V | Wat gebeurt er met de extra producten die ik naast mijn startbewijs heb aangekocht?
A | Eventueel extra bestelde producten waar jij nog geen gebruik van hebt kunnen maken zoals medaille, t-shirt of webshop bestellingen blijven staan tot de editie in 2021.
V | Wat gebeurt er met mijn inschrijving voor de editie in 2020? Individuele inschrijving
A | Alle individueel aangeschafte startbewijzen blijven geldig voor de editie op zaterdag 9 oktober 2021. Je hoeft hiervoor nog niets te doen.

V | Groepsinschrijving
A | Indien je staat ingeschreven als onderdeel van een groep, blijft jouw inschrijving staan voor de editie in 2021. Kan je niet deelnemen op de nieuwe datum, dan kan de contactpersoon van de groep jou uit het team verwijderen en een nieuwe deelnemer uitnodigen.
V | Komt er een virtuele editie?
A | Nee, dat kunnen we helaas niet aanbieden voor dit evenement.
V | Kan ik nog extra producten bestellen?
A | Dit is mogelijk vanaf 1 oktober 2020 via onze webshop.
V | Kan ik me al inschrijven voor 9 oktober 2021?
A | Nee, momenteel is het niet mogelijk om je in te schrijven. Zodra de inschrijving weer open gaat kun je dit terugvinden op deze website. Sta je al ingeschreven voor 3 oktober? Dan hoef je hier niets voor te doen en gaat je inschrijving automatisch mee naar 9 oktober 2021.
V | Komen er voor de editie in 2021 extra startbewijzen beschikbaar?
A | Voor de Night To Light Run komen begin 2021 extra startkaarten beschikbaar, ook voor het Night To Light Festival komen extra kaarten beschikbaar. Hierover volgt later meer informatie op deze website.
V | Kan ik van afstand wijzigen?
A | Ja, dit is mogelijk vanaf 1 oktober via info@nighttolightrun.com
V | Ik heb nog een actiecode, wat kan ik hiermee doen?
A | De actiecode van de Night Run op 21 maart is te gebruiken tot 31 december 2020 voor een nieuwe inschrijving.
Categorieën
Franeker

Verplaatst naar oktober 2021

Sint Annaparochie, woensdag 2 september 2020

Betreft: Night To Light Run en het Night To Light Festival definitief verplaatst naar oktober 2021

Beste deelnemer en festivalbezoeker,

Helaas moeten jullie berichten dat de Night To Light Run en het Night To Light Festival van 3 oktober a.s. zal worden verplaatst.. Ondanks de vele protocollen en draaiboeken die we hebben gemaakt is het op dit moment niet haalbaar een sportevenement te organiseren met 2.000 deelnemers (1.500 hardlopers en 500 wandelaars) in de binnenstad van Franeker en 2.000 festivalbezoekers in sporthal De Trije.

In maart hebben we de mogelijkheden bekeken die op dat moment bij ons bekend waren en besloten het evenement te verplaatsten van 21 maart naar 3 oktober 2020 onder de speciale voorwaarden dat er vanaf september de (grote) evenementen weer kunnen plaatsvinden. Helaas is daar tot op heden nog geen enkele vooruitgang in geboekt, waardoor we de beslissing hebben moeten nemen het evenement nog een keer te verplaatsen. De 1,5-meterregel tijdens het evenement met dit aantal deelnemers en bezoekers is niet haalbaar op deze locatie.

We hebben uiteraard gekeken naar verschillende alternatieven, waaronder het starten in groepen van 250 deelnemers van de Night To Light Run. Al snel is gebleken dat dit niet haalbaar is in een geschikt tijdvak, waarin de volledige binnenstad kan worden afgesloten voor al het verkeer. Voor het Night To Light Festival hebben we gekeken naar een alternatief in de buitenlucht. Naast dat we afhankelijk zijn van het weer brengt dit vele extra kosten met zich mee.

In overleg met de gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân, veiligheidsregio Fryslân en ons volledige team dat aan het evenement meewerkt hebben we helaas moeten besluiten het evenement definitief te verplaatsen naar het weekend van 9 oktober 2021.

Let op: Heb je al ingeschreven voor de editie van 3 oktober 2020, dan wordt je inschrijving automatisch overgezet naar de editie van 9 oktober 2021.

Meer informatie over het evenement volgt begin 2021 in een nieuwsbrief.

Namens de organisatie,

Christiaan Valk

Stichting Night To Light Run